Temps del migdia

A La Trama entenem l’acció educativa de manera global i contínua. És per això que vetllem perquè tots els moments i totes les accions que s’hi porten a terme estiguin impregnades de la filosofia i el projecte d’escola.

Intentem facilitar una manera de créixer, d’aprendre i d’evolucionar global i integral, amb prou temps, que permeti els moments de descans, de reflexió, de creativitat, d’interrelació, tal com queda definit en el nostre projecte educatiu, que es fonamenta en els pilars de l’harmonia, la tranquil·litat, l’equitat i l’excel·lència.

Dins d’aquest context, per a nosaltres l’espai del migdia constitueix una estona de tranquil·litat i repòs per desconnectar de les activitats escolars, per tenir el temps lliure necessari per fomentar la creativitat. És una estona que permet una major relació entre els companys, que ajuda a gestionar les relacions amb els mateixos valors i criteris que es tenen en compte durant les estones lectives.

Per aquest motiu veiem i defensem la necessitat d’un joc lliure en un ambient relaxat al migdia i tenim l’expressa voluntat de no fer cap activitat extraescolar en aquesta franja horària. Els alumnes ja tenen al seu abast activitats lliures a les quals poden accedir voluntàriament.