Robòtica

Mitjançant aquesta extraescolar es pretén introduir els infants en el món de la robòtica, desenvolpant habilitats transversals que van des de la comunicació lingüística fins al pensament matemàtic passant per la creativitat alhora de triar entre totes les opcions que poden conduir a aconseguir un mateix objectiu. L’alumne trobarà els seus recursos per resoldre cada repte.

Lego WeDo (1r-3r)

Es realitzaran en grup projectes amb la plataforma Lego We-Do, que serviran per aprendre els conceptes més bàsics de mecànica, electrònica i programació en un entorn amable que converteix el codi en un joc de blocs.

Els alumnes aprendran a:

– Seguir guies de muntatge per construir diversos models LEGO

– Entendre com es poden programar els nostres models LEGO

– Comprendre el funcionament d’un bucle i una interrupció

Lego Mindstorms (4t-6è)

S’introduirà els alumnes al món de la mecànica, la informàtica i l’electrònica d’una manera lúdica, tot treballant la capacitat de treball en equip, la imaginació, la creativitat i la comuncació.

Els alumnes aprendran a:

– Seguir guies de muntatge per construir diversos models de robot.

– Conèixer els components bàsics d’un robot.

– Conèixer l’entorn de programació dels robots de Lego per escriure programes senzills.

Horaris:

1r-3r: Dimecres de 16:30 a 18:00

4t-6è: Dijous de 16:30 a 18:00

Preus:

Matrícula 30€ en concepte de materials per fer servir a les sessions de tot el curs.

Quota mensual de 37,5€

Organitza: Codelearn