Expressió Corporal

Amb aquesta activitat es pretén que els més petits, carregats de molta energia, siguin capaços de canalitzar-la controlant el seu cos. A partir del joc prendran consciència de les seves possibilitats. A més, a través de les activitats dirigides, es comença a introduir l’experiència teatral i la dansa perquè tinguin un primer contacte amb aquestes disciplines.

Es treballa a través del joc, la música i el ritme, i s’introdueixen jocs d’orientació en l’espai així com jocs d’expressió, d’emocions i de coneixement corporal.

A qui va adreçat: a infants de P4 i P5

Horaris:

P4 i P5: dimecres de 16.30 a 17.30 hores

Preu: La quota mensual és de 22 euros (que es pagarà mitjançant domiciliació bancària)